Ikirunga cy'Igitsina

Wednesday, April 11, 2012

Video-Amategeko yo Guswera

Buri kintu kigira amategeko akigenga. Guhuza Igitsina nabyo bigira amategeko abigenga. Dore Amategeko yo Guswera. Soma birambuye kuri http://igituba.bangmedia.co